Personvernerklæring

Medlemsdata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil av Asker Judoklubb kun bli benyttet for medlemsadministrasjon og informasjon fra klubben. Våre medlemsdata er integrert mot Norges Idrettsforbunds (NIF) sin medlemsdatabase. Medlemsdata vil for øvrig ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.